UNE BLEJ DHE SHKEMBEJ
telatnoga2@yahoo.com
TORNA ALLA HOMEPAGE
REPUBLIC OF ALBANIA (1920-28), KINGDOM OF ALBANIA (1928-44) &
DEMOCRATIC GOVERNMENT OF ALBANIA (1944-46)
REPUBLIKA SHQIPTARE (1920-28), MBRETNIJA SHQIPTARE (1928-44) dhe QEVERIA
DEMOKRATIKE E SHQIPËRISË (1944-46)
-
PEOPLE'S REPUBLIC OF ALBANIA (1946-76) & PEOPLE'S SOCIALIST
REPUBLIC OF ALBANIA (1976-1992)
REPUBLIKA POPULLORE E SHQIPËRISË (1946-76) dhe REPUBLIKA POPULLORE
SOCIALISTE E SHQIPËRISË
-
REPUBLIC OF ALBANIA (1992-today)
REPUBLIKA E SHQIPËRISË (1992-sot)